Zápis do 1. ročníku

27. Bře, 2020 | Mateřská škola, Základní škola

Zápis žáků k povinné školní docházce pro šk. rok 2023/2024 se uskuteční dne 5. dubna 2023 v budově Smetanova od 14:00 do 18:00 hod.

V souvislosti se zápisem se bude 29. března 2023 konat Den otevřených dveří v budově U Sboru (Barborka) v době od 15:00 do 18:00 hod. pro rodiče budoucích prvňáčků a jejich děti.

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU

Do 1. roč. může být přijato dítě:

a/ pokud dosáhne do 31. 8. 2023 věku 6ti let

b/ pokud dosáhne věku 6ti let od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024 za těchto podmínek:

  1. pro děti narozené od 1. 9. do 31. 12. je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  2. pro děti narozené od 1. 1. do 30. 6. je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře

V den zápisu (5. 4. 2023) je třeba doručit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, na základě které bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte.

(využijte formulář připravený školou, který stáhnete z webových stránek školy v sekci Ke stažení. Nutno vyplnit zákonným zástupcem dítěte)

Spolu s žádostí předložíte i občanský průkaz a rodný list dítěte.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o odklad školní docházky v zákonem stanovené době konání zápisu, tj. 1. – 30. dubna 2023, (možno využít tiskopis vyhotovený školou v sekci Ke stažení)

Žádost musí být doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (v našem případě Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Lomená 44, tel.: 541 422 822, pppbrno.cz)
  2. a doporučujícím posouzením odborného (případně dětského) lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud dosud nemáte obě tato doporučení, musíte zároveň podat i žádost o přijetí v den zápisu. Žádost o odklad vám bude usnesením přerušena a po zaslání chybějících dokumentů vyřízena. Tím pozbyde žádost o přijetí platnost.

Kapacita tříd prvního ročníku 2023/2024: dvě první třídy každá s počtem do 30 žáků

Kritéria k přijetí:

  1. Udělený odklad školní docházky pro rok 2022/2023, má-li dítě trvalé bydliště v Dolních Kounicích
  2. Trvalé bydliště dítěte v Dolních Kounicích (rovněž pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany).
  3. Trvalé bydliště dítěte ve školském obvodu spádové základní školy. U dětí, které nemají místo trvalého pobytu v Dolních Kounicích, může ředitel školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jím stanovených k přijetí.

Zápis se bude skládat ze dvou částí:

formální, tj. podání vlastní žádosti a motivační, tj. rozhovor s dítětem zaměřený na orientační posouzení jeho školní připravenosti