Aktivity v mateřské škole

13. Říj, 2020 | Mateřská škola

Návštěva kaple svatého Antonína

Ve středu 5. 10. 2022 jsme s naší mateřskou školou přijali pozvání paní Osičkové na prohlídku kaple svatého Antonína v Dolních Kounicích.

Děti si prohlédly interiér kaple, oltář i podzimní výzdobu, která byla připravena na mši. S dětmi jsme vyzkoušeli akustiku při zpěvu písničky Vlaštovičko leť. Na závěr prohlídky byly děti obdarovány drobnými plody podzimu.

Muzikál „Pocahontas“

S dětmi jsme v pátek 7. 10. 2022 navštívili muzikál, který pořádala ZUŠ Ivančice v KD Dolní Kounice.

Jako tradičně žáci umělecké školy nezklamali svými výkony a doslova od začátku až do konce zaujali nádherným zpěvem, tancem a povedeným příběhem, kde láska přemohla nenávist.

Beseda se spisovatelkou

V pondělí 10. 10. 2022 jsme v naší školce přivítali známou spisovatelku dětské literatury paní Ivonu Březinovou.

Tato spisovatelka píše příběhy nejen pro malé čtenáře, ale také pro starší děti. U nás v mateřské škole představila svojí knížku „I hračky si chtějí hrát“. Do čtení své knihy zapojila i děti, které s ní nadšeně spolupracovaly, a tak se staly součástí čteného příběhu. Paní spisovatelka seznámila děti i se svojí další tvorbou pro děti předškolního věku.