Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace
Smetanova 547/2
664 64 Dolní Kounice

IČO: 494 58 787
ID datové schránky: 47846xt

E-mail: [email protected]
Telefon: 546 421 595

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Dubčák Radim

722 963 963

Zástupce ředitele školy

Mgr. Svobodová Hana

546 421 595

Zástupce ředitele školy

Mgr. Burešová Dagmar

546 421 595

Ekonomka školy

Mohelská Lenka

546 421 960

Vedoucí školní jídelny

Kučerová Iveta

546 421 961

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Peschelová Petra

725 654 319

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Zoufalý Jiří

546 421 966

Metodik prevence

Mgr. Bublák Martin

546 421 966

Speciální pedagog

Mgr. Dohnalová Jana

546 421 968

Základní škola

Třídní učitelé

1.A

Mgr. Pajerová Markéta

546 421 597

pajerova@zsdolnikounice.cz

1.B

Mgr. Haasová Alena

546 421 597

haasova@zsdolnikounice.cz

1.C

Mgr. Myslivcová Aneta

546 421 597

myslivcova@zsdolnikounice.cz

2.A

Mgr. Navrátilová Jana st.

546 421 597

navratilova@zsdolnikounice.cz

2.B

Mgr. Hudecová Radka

546 421 963

hudecova@zsdolnikounice.cz

3.A

Mgr. Elederová Kateřina

546 421 963

elederova@zsdolnikounice.cz

3.B

Mgr. Dvořáková Eva

546 421 963

dvorakovae@zsdolnikounice.cz

4.A

Mgr. Kiszová Monika

546 421 964

kiszova@zsdolnikounice.cz

4.B

Mgr. Chytrová Kateřina

546 421 964

chytrova@zsdolnikounice.cz

5.A

Mgr. Šafářová Božena

546 421 964

safarova@zsdolnikounice.cz

5.B

Mgr. Svobodová Šárka

546 421 970

svobodovasa@zsdolnikounice.cz

5.C

Mgr. Houdková Simona

546 421 964

houdkova@zsdolnikounice.cz

6.A

Mgr. Odehnalová Jitka

546 421 965

odehnalova@zsdolnikounice.cz

6.B

Mgr. Krajsová Marie

546 421 969

krajsova@zsdolnikounice.cz

7.A

Mgr. Raus Michal

546 421 969

raus@zsdolnikounice.cz

7.B

Ing. Hodovská Eva

546 421 969

hodovska@zsdolnikounice.cz

7.C

Mgr. Bublák Martin

546 421 966

bublak@zsdolnikounice.cz

8.A

Mgr. Procházková Ivana

546 421 967

prochazkova@zsdolnikounice.cz

8.B

Mgr. Samlíková Alexandra

546 421 967

samlikova@zsdolnikounice.cz

8.C

Mgr. Šmíd Bronislav

546 421 967

smid@zsdolnikounice.cz

9.A

Mgr. Zoufalý Jiří

546 421 966

zoufaly@zsdolnikounice.cz

9.B

Mgr. Navrátilová Jana ml.

546 421 965

navratilovaj@zsdolnikounice.cz

Základní škola

Učitelé

Mgr. Brabcová Kateřina

546 421 970

brabcova@zsdolnikounice.cz

Cejnková Tereza, BA

546 421 970

cejnkova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Cihlářová Božena

546 421 968

cihlarova@zsdolnikounice.cz

Bc. Černá Soňa

546 421 967

cerna@zsdolnikounice.cz

Mgr. Dohnalová Jana

546 421 968

dohnalova@zsdolnikounice.cz

Ing. Králíková Lucie

546 421 965

kralikova@zsdolnikounice.cz

Mateřská škola

Vedoucí učitelka MŠ

Bc. Svobodová Soňa

546 421 962

svobodovas@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Dvořáková Lenka

546 421 962

dvorakoval@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Mgr. Hrazdilová Šárka

546 421 962

hrazdilova@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Světlíková Dita

546 421 962

svetlikova@zsdolnikounice.cz

Školní družina

Vedoucí vychovatelka

Valentová Aneta DiS

722 963 966

valentova@zsdolnikounice.cz

Vychovatelka

Bc. Herrmannová Marie

722 963 966

herrmannova@zsdolnikounice.cz

Vychovatelka

Novotná Oldřiška

546 421 971

Vychovatelka

Schmidová Jana

546 421 971

schmidova@zsdolnikounice.cz

Vychovatelka

Mgr. Šťastná Eva

546 421 971

Asistenti pedagoga

Mgr. Evstafeva Jana

546 421 969

Bc. Herrmannová Marie

546 421 971

Horská Hana

546 421 971

Janceková Andrea

546 421 971

Novotná Oldřiška

546 421 971

Plíšková Jiřina

546 421 971

Straková Magdalena

546 421 971

Střechová Nikola

546 421 971

Mgr. Šťastná Eva

546 421 971

Valentová Aneta DiS

546 421 963