Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace
Smetanova 547/2
664 64 Dolní Kounice

IČO: 494 58 787
ID datové schránky: 47846xt

E-mail: [email protected]
Telefon: 546 421 595

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Dubčák Radim

722 963 963

Zástupce ředitele školy

Mgr. Burešová Dagmar

546 421 595

Zástupce ředitele školy

Mgr. Odehnalová Jitka

546 421 595

Ekonomka školy

Mohelská Lenka

546 421 960

Vedoucí školní jídelny

Kučerová Iveta

546 421 961

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Peschelová Petra

725 654 319

Whisteblowing

Bc. Jaroslav Kocián
Bc. Petra Peschelová
Ing. Adriana Blechová

725 654 319

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Zoufalý Jiří

546 421 966

Metodik prevence

Mgr. Bublák Martin

546 421 966

Speciální pedagog

Mgr. Jurková Simona

546 421 968

Speciální pedagog

Mgr. Dohnalová Jana

546 421 968

Základní škola

Třídní učitelé

1.A

Mgr. Svobodová Aneta

546 421 597

svobodovaa@zsdolnikounice.cz

1.B

Mgr. Haasová Alena

546 421 597

haasova@zsdolnikounice.cz

2.A

Mgr. Dvořáková Eva

546 421 597

dvorakovae@zsdolnikounice.cz

2.B

Mgr. Elederová Kateřina

546 421 597

elederova@zsdolnikounice.cz

3.A

Mgr. Pajerová Markéta

546 421 963

pajerova@zsdolnikounice.cz

3.B

Mgr. Houdková Simona

546 421 963

houdkova@zsdolnikounice.cz

3.C

Mgr. Kohoutková Helena

546 421 963

kohoutkova@zsdolnikounice.cz

4.A

Mgr. Chytrová Kateřina

546 421 964

chytrova@zsdolnikounice.cz

4.B

Mgr. Kiszová Monika

546 421 964

kiszova@zsdolnikounice.cz

5.A

Mgr. Svobodová Šárka

546 421 964

svobodovasa@zsdolnikounice.cz

5.B

Mgr. Šafářová Božena

546 421 964

safarova@zsdolnikounice.cz

6.A

Mgr. Burianová Markéta

546 421 967

burianova@zsdolnikounice.cz

6.B

PaedDr. Munclingerová Monika

546 421 969

munclingerova@zsdolnikounice.cz

7.A

Mgr. Zoufalý Jiří

546 421 966

zoufaly@zsdolnikounice.cz

7.B

Ing. Eignerová Aneta

546 421 965

eignerova@zsdolnikounice.cz

7.C

Mgr. Navrátilová Jana ml.

546 421 965

navratilovaj@zsdolnikounice.cz

8.A

Ing. Králíková Lucie

546 421 965

kralikova@zsdolnikounice.cz

8.B

Mgr. Krajsová Marie

546 421 969

krajsova@zsdolnikounice.cz

9.A

Mgr. Raus Michal

546 421 969

raus@zsdolnikounice.cz

9.B

Ing. Hodovská Eva

546 421 969

hodovska@zsdolnikounice.cz

9.C

Mgr. Bublák Martin

546 421 966

bublak@zsdolnikounice.cz

Základní škola

Učitelé

Mgr. Cihlářová Božena

546 421 968

cihlarova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Dohnalová Jana

546 421 968

dohnalova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Geidlová Ilona

546 421 970

geidlova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Karbašová Eva

546 421 970

karbasova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Krejčová Lucie

546 421 965

krejcova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Navrátilová Jana st.

546 421 963

navratilova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Procházková Ivana

546 421 967

prochazkova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Samlíková Alexandra

546 421 967

samlikova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Svobodová Hana

546 421 595

svobodova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Šmíd Bronislav

546 421 967

smid@zsdolnikounice.cz

Bc. Vyskočilová Veronika

546 421 970

vyskocilova@zsdolnikounice.cz

Mateřská škola

Vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Svobodová Soňa

546 421 962

svobodovas@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Dvořáková Lenka

546 421 962

dvorakoval@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Peloušková Klára

546 421 962

pelouskova@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Světlíková Dita

546 421 962

svetlikova@zsdolnikounice.cz

Školní družina

Vedoucí vychovatelka

Valentová Aneta DiS

546 421 963

valentova@zsdolnikounice.cz

Vychovatelka

Novotná Oldřiška

722 963 966

Vychovatelka

Horská Hana

722 963 966

Vychovatelka

Schmidová Jana

722 963 966

Vychovatelka

Mgr. Šťastná Eva

722 963 966

stastna@zsdolnikounice.cz

Asistenti pedagoga

Horská Hana

Novotná Oldřiška

Plíšková Jiřina

Bc. Putnová Marcela, DiS.

Straková Magdalena

Střechová Nikola

Svoboda Jiří

Mgr. Šťastná Eva