Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace
Smetanova 547/2
664 64 Dolní Kounice

IČO: 494 58 787
ID datové schránky: 47846xt

E-mail: [email protected]
Telefon: 546 421 595

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Dubčák Radim

722 963 963

Zástupce ředitele školy

Mgr. Svobodová Hana

546 421 595

Zástupce ředitele školy

Mgr. Burešová Dagmar

546 421 595

Ekonomka školy

Mohelská Lenka

546 421 960

Vedoucí školní jídelny

Kučerová Iveta

546 421 961

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Peschelová Petra

725 654 319

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Zoufalý Jiří

546 421 966

Metodik prevence

Mgr. Bublák Martin

546 421 966

Speciální pedagog

Mgr. Nezvedová Alena

546 421 968

Základní škola

Třídní učitelé

1.A

Mgr. Navrátilová Jana st.

546 421 597

navratilova@zsdolnikounice.cz

1.B

Mgr. Hudecová Radka

546 421 597

hudecova@zsdolnikounice.cz

2.A

Mgr. Elederová Kateřina

546 421 597

elederova@zsdolnikounice.cz

2.B

Mgr. Dvořáková Eva

546 421 597

dvorakovae@zsdolnikounice.cz

3.A

Mgr. Pajerová Markéta

546 421 963

pajerova@zsdolnikounice.cz

3.B

Mgr. Myslivcová Aneta

546 421 963

myslivcova@zsdolnikounice.cz

4.A

Mgr. Šafářová Božena

546 421 964

safarova@zsdolnikounice.cz

4.B

Mgr. Svobodová Šárka

546 421 970

svobodovasa@zsdolnikounice.cz

5.A

Mgr. Kiszová Monika

546 421 969

kiszova@zsdolnikounice.cz

5.B

Mgr. Chytrová Kateřina

546 421 964

chytrova@zsdolnikounice.cz

6.A

Mgr. Raus Michal

546 421 969

raus@zsdolnikounice.cz

6.B

Ing. Hodovská Eva

546 421 969

hodovska@zsdolnikounice.cz

7.A

Mgr. Procházková Ivana

546 421 967

prochazkova@zsdolnikounice.cz

7.B

Mgr. Samlíková Alexandra

546 421 967

samlikova@zsdolnikounice.cz

7.C

Mgr. Šmíd Bronislav

546 421 967

smid@zsdolnikounice.cz

8.A

Mgr. Zoufalý Jiří

546 421 966

zoufaly@zsdolnikounice.cz

8.B

Mgr. Navrátilová Jana ml.

546 421 965

navratilovaj@zsdolnikounice.cz

9.A

Mgr. Odehnalová Jitka

546 421 965

odehnalova@zsdolnikounice.cz

9.B

Mgr. Bublák Martin

546 421 966

bublak@zsdolnikounice.cz

Základní škola

Učitelé

Cejnková Tereza, BA

546 421 970

cejnkova@zsdolnikounice.cz

Ing. arch. Kandrnálová Tabea

546 421 970

kandrnalova@zsdolnikounice.cz

Ing. Králíková Lucie

546 421 965

kralikova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Nezvedová Alena

546 421 968

nezvedova@zsdolnikounice.cz

Mgr. Pekáčová Kateřina

546 421 964

pekacova@zsdolnikounice.cz

Mateřská škola

Vedoucí učitelka MŠ

Bc. Svobodová Soňa

546 421 962

svobodovas@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Dvořáková Lenka

546 421 962

dvorakoval@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Mecerodová Kristýna

546 421 962

mecerodova@zsdolnikounice.cz

Učitelka MŠ

Šmerdová Veronika

546 421 962

smerdova@zsdolnikounice.cz

Školní družina

Vedoucí vychovatelka

Schmidová Jana

722 963 966

schmidova@zsdolnikounice.cz

Vychovatelka

DiS. Valentová Aneta

546 421 963

valentova@zsdolnikounice.cz

Vychovatelka

Zbořilová Veronika

722 963 966

zborilova@zsdolnikounice.cz

Asistenti pedagoga

Mgr. Cihlářová Božena

546 421 963

Horská Hana

546 421 971

Kozáková Michaela

546 421 971

Novotná Oldřiška

546 421 971

Střechová Nikola

546 421 971

Světlíková Dita

546 421 971

Mgr. Šťastná Eva

546 421 971

Vágnerová Věra

546 421 971