Pasování předškoláků

15. Čvc, 2020 | Mateřská škola

Ve čtvrtek 11. 6. se v odpoledních hodinách na našem Ekohřišti konalo slavnostní pasování předškoláků na školáky. Pozvány byly všechny děti s rodiči, prarodiče, sourozenci a další rodinní příslušníci. Celý týden jsme se s dětmi chystali na tu velkou slávu. Děti pomáhaly s přípravou pohoštění a výzdoby zahrádky. Předškoláci si vyráběli koruny a temperovými barvami malovali své portréty na vyzdobení plotu zahrádky.

Nastal slavnostní okamžik, na který se všichni těšili. Pan Král pasoval předškoláky na školáky krásným mečem. Paní učitelky předaly dětem šerpy, knížku s věnováním a pamětní list. Potom už se mohla rozjet zábava! Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť, na kterých na ně čekaly různé pohádkové postavy a plnění zajímavých úkolů. Za každý splněný úkol děti dostaly odměnu a razítko. V závěru proběhlo vyhodnocení a děti dostaly spoustu sladkých odměn, které si odnesly domů. Slavnost jsme ukončili diskotékou.

Rodičům dětí děkujeme za spolupráci, přinesli spoustu výborného občerstvení! A všem dětem přejeme krásné prázdniny a našim předškolákům mnoho úspěchů ve škole a vykročení do 1. třídy s úsměvem a radostí.