Podzimní šipkovaná

22. Lis, 2020 | Mateřská škola

V projektu recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena, plníme úkoly zaměřené na environmentální výchovu dětí.  Malé děti z naší školky jsou hravou formou seznamovány s tím, jak se chovat ekologicky a šetrně k přírodě. Také se zpracováním odpadu a jeho následném využití k další výrobě. Na podzim jsme si zahráli hru na „Šipkovanou“, při které děti využily vědomosti získané ve školce. Ochranou přírody i živočichů se dlouhodobě věnujeme v rámci týdenních plánů.