Zápis dětí do mateřské školy pro šk. rok 2022/23

26. Dub, 2020 | Mateřská škola

Zápis proběhne prezenčně dne 2. května 2022 od 14:00 do 18:00 hod.

K žádosti musí být předloženy následující tiskopisy:

  • Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Doložení řádného očkování dítěte (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení od lékaře je součástí tiskopisu žádosti, který je ke stažení na stránkách školy v sekci Ke stažení

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena takto:

  1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem na území Dolních Kounic, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku.
  2. Dále budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Dolních Kounic, a to podle věku od nejstaršího až do naplnění kapacity mateřské školy.

Adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Kounice, Smetanova 547/2, 664 64 p. Dolní Kounice