Zápis dětí do mateřské školy

20. Dub, 2020 | Mateřská škola

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis proběhne distanční formou v době od 3. do 14. května 2021, v této době je potřeba podat svou žádost.

K žádosti musí být přiloženy následující tiskopisy:

  • Prostá kopie (sken) rodného listu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení od lékaře je součástí tiskopisu žádosti, který je ke stažení na stránkách školy v sekci Ke stažení

Možnosti podání žádosti:

Datovou schránkou: ID datové schránky 47846xt

E-mailem s elektronickým podpisem

Pokud nemáte výše jmenované možnosti, tak žádost zašlete s originálním podpisem poštou nebo v obálce vhoďte do schránky u horního vchodu do školy.

Obratem vám zašleme registrační číslo, na základě kterého se dozvíte výsledek přijímacího řízení. Pro kontakt s vámi je důležité uvádět v žádostech čitelně vaši e-mailovou adresu.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena takto:

  1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem na území Dolních Kounic a děti s trvalým pobytem na území Pravlova, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku.
  2. Dále budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Dolních Kounic, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku. Přijímány budou nejstarší děti, a to až do naplnění kapacity mateřské školy.
  3. Následně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Pravlova, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku. Přijímány budou nejstarší děti, a to až do naplnění kapacity mateřské školy.
  4. Následně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Dolních Kounic, které před začátkem školního roku dosáhnou věku dva a půl roku. Přijímány budou nejstarší děti, a to až do naplnění kapacity mateřské školy.
  5. Následně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Pravlova, které před začátkem školního roku dosáhnou věku dva a půl roku. Přijímány budou nejstarší děti, a to až do naplnění kapacity mateřské školy.

Adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Kounice, Smetanova 547/2, 664 64 p. Dolní Kounice