Zápis do mateřské školy a Den otevřených dveří

13. Kvě, 2024 | Mateřská škola

Zápis dětí do MŠ a Den otevřených dveří pro školní rok 2024/25 proběhne ve čtvrtek 16. května 2024 od 14.30 do 17.00 hod. v obou mateřských školách (Smetanova 2 i Tovární 167)

žádosti o přijetí musí být předloženy následující tiskopisy:

  • Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • Doložení řádného očkování dítěte (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení od lékaře je součástí tiskopisu žádosti, který je ke stažení na stránkách školy Smetanova 2 v sekci Ke stažení

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena takto:

  1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem na území Dolních Kounic, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku (rovněž pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany).
  2. Dále budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Dolních Kounic, a to podle věku od nejstaršího až do naplnění kapacity mateřské školy.