Adaptační pobyt 6. ročník

7. Říj, 2020 | Základní škola

V 6. ročníku dochází často ke změnám v třídních kolektivech. Abychom šesťákům pomohli se zdárným vstupem na druhý stupeň a lépe se navzájem poznali, připravili jsme pro ně adaptační kurz.  Strávili jsme dva dny v SVČ v Ivančicích, kde nám zkušení lektoři připravili program plný her zaměřených na sebepoznání, poznání druhých a spolupráci v týmu.

Myslím, že jsme si to všichni moc užili.