Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady Dne 10. 6. 2021 se konaly volby do školské rady v souladu s ustanovením § 167 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. Za zákonné zástupce žáků byla rodiči zvolena paní Mgr. Iveta Hautová, za pedagogy byl pedagogickým sborem zvolen pan Mgr....
Rekonstrukce učeben

Rekonstrukce učeben

Rekonstrukce učeben Neustále se snažíme naši školu vylepšovat. V roce 2018 se podařila rekonstrukce a modernizace odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, informatiky a učebny jazyků, včetně rekonstrukce většiny kabinetů. V roce 2018 rovněž proběhla...
Ukázka distanční Vv

Ukázka distanční Vv

Ukázka distanční Vv Výuka výtvarné výchovy z distance není vždy jednoduchá. Žáci se často necítí motivovaní, protože musí plnit mnoho úkolů do jiných předmětů a výchovy jim najednou nepřipadají tak podstatné. Dovolte nyní, abych vám představila žáka, který se do...