Dne 19. června měli všichni žáci včetně dětí z mateřské školy jedinečnou příležitost setkat se s různými druhy dravců při příležitosti akce, která se konala na hřišti za klášterem. Viděli sokola, orla bělohlavého, poštolku a další dravce. Největším zážitkem bylo, když káně přistálo na ruku několika odvážlivců. Děti byly z celé akce nadšené a velmi si ji užily.

Dozvěděli se, že sokol je nejrychlejší pták na světě a dokáže vyvinout rychlost až 320 km/h při střemhlavém letu. Orel bělohlavý je národním symbolem Spojených států a má rozpětí křídel až 2,4 metru. Poštolka je známá svou schopností stát na místě ve vzduchu a sledovat kořist. Tato akce byla nejen zábavná, ale i velmi poučná a inspirativní.