Den dětí 1. až 3. ročník

Den dětí 1. až 3. ročník

Den dětí 1. až 3. ročník V 1. ročníku jsme si zpříjemnili Den dětí hledáním pokladu. Jedna skupina dětí vytyčovala fáborky trasu a druhá skupina je stopovala. Cestou jsme pozorovali život kolem řeky, zopakovali si některé názvy stromů a rostlin a samozřejmě plnili...
Hmyzáci

Hmyzáci

Hmyzáci Dne 11. a 12. května 2022 proběhl na naší škole výukový program zaměřený na život hmyzu. Nejprve proběhla diskuze, při které se žáci ujistili, že se hmyzu nemusí bát, a byl jim vysvětlen jeho význam v přírodě. Na obrázcích žáci hledali druhy, které jim byly...
Recyklace

Recyklace

Recyklace V pátek 13. 5. 2022 nás navštívili lektoři ze společnosti Tonda Obal a představili nám možnosti recyklování různých druhů materiálů. Žáci si mohli sami zkusit roztřídit odpad do barevných kontejnerů a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Více ve...