Beseda s právníkem

31. Led, 2024 | Základní škola

V úterý 30. ledna zavítal na naši školu JUDr. Petr Živěla, který měl s žáky 9. ročníku besedu na téma trestní a rodinné právo. Pan Živěla se v tomto oboru pohybuje téměř čtyřicet let, žáci si tak mohli vyslechnout i zajímavé příběhy z jeho bohaté praxe. Prostor dostali i samotní žáci, kteří měli na pana Živělu řadu dotazů. Beseda byla velmi zajímavá a pro všechny zúčastněné deváťáky přínosná.