Další on-line soutěže

1. Dub, 2020 | Základní škola

Biologická olympiáda, školní kolo, kategorie C, D. 29. 3. 2021

V letošním roce proběhlo školní kolo biologické olympiády z důvodu uzavření škol netradičním způsobem, online přes aplikaci MS Teams.

Tématem letošního ročníku biologické olympiády byl: Těžký život ve vodě.

Školní kolo biologické olympiády se již tradičně skládalo ze tří částí. První část byl 60minutový test všeobecných přírodopisných znalostí. Druhou část tvořilo poznávání 15 živočichů a 15 rostlin. Na poznávání měli žáci 30 minut. Posledním úkolem byl laboratorní úkol upravený na domácí prostředí. Podle zadání měli žáci zjistit, jaké vlastnosti mají různé druhy vody, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě (kohoutková, minerální a destilovaná).

Pořadí

Kategorie C                             Kategorie D
1. Bureš Adam 8.A                1. Navrátilová Marie 6.B
2. Kališ David 8.A                  2. Střechová Tereza 7.C
3. Zoufalý Radim 9.B            3. Králíková Karolína 7.C

Matematický Klokan

19. 3. 2021 proběhla matematická soutěž KLOKAN, které se mohli zúčastnit žáci 5. – 9. ročníků.

Pořadí

KLOKÁNEK                                  BENJAMÍN                                      KADET
1. Potůčková Šárka 5.A              1. Navrátilová Marie 6.B              1. Chrást Ondřej 9.A
2. Harašta Václav 5.B                 2. Badin Jan 6.B                             2. Šmíd Marek 9.A
3. Komínek Adam 5.B                3. Čech Andrej 6.B                        3. Dvořák Jakub 8.B

Matematická olympiáda, školní kolo, kategorie Z6

V letošním roce se matematické olympiády v naší škole zúčastnila jediná úspěšná řešitelka, Navrátilová Marie ze 6.B, která také postoupila do okresního kola.