Dopravní výchova 4. roč.

16. Dub, 2024 | Základní škola

V pátek 12. dubna se žáci 4. ročníků, v tomto školním roce již podruhé, vypravili na dopravní hřiště do Oslavan. Čekalo je nejen opakování pravidel silničního provozu, dopravní značky, křižovatky či jízda zručnosti, ale na závěr tentokrát skládali i zkoušku. Zkouška se skládala ze dvou částí: teoretické – písemný test, a praktické – jízda po dopravním hřišti ve „cvičném silničním provozu“ pokud možno bez dopravních přestupků. Po jejím zdárném splnění obdrželi průkaz cyklisty. Přejeme všem novým držitelům průkazů cyklisty, aby jejich jízda na kole byla vždy bezpečná a v pořádku. Protože na silnici už to není hra, tam už jde nejenom o zdraví, ale v mnohých případech i o život!

Mgr. Kateřina Chytrová