Exkurze do akademie věd

10. Lis, 2023 | Základní škola

S žáky 8. ročníku jsme 9. 11. 2023 vyrazili do Brna na akci „týden akademie věd“. Ráno po příjezdu do Brna jsme se podívali do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pak jsme se přesunuli na Ústav fyziky materiálů akademie věd ČR, kde jsme měli možnost shlédnout Science show na téma fyzikálních zákonitostí a vlastností některých materiálů. Po rozdělení do menších skupin jsme nahlédli do jednotlivých laboratoří, kde nám byl představen výzkum, na kterém se na tomto ústavu pracuje.

Po obědě jsme se přesunuli na Ústav živočišné fyziologie a genetiky akademie věd. Tady jsme se opět rozdělili na menší skupinky a měli jsme možnost si udělat představu o výzkumu v těchto laboratořích. Zkoumali jsme patologické změny organismů, izolovali jsme si DNA ze slin, vyzkoušeli jsme si pitvu myší, připravili jsme si histologický vzorek k mikroskopování a povídali jsme si o modelových organismech v experimentální biologii.