Exkurze do VIDA science centra

8. Dub, 2024 | Základní škola

V pátek 5. 4. 2024 jsme vyrazili s žáky 8. ročníku na exkurzi do VIDA science centra v Brně.

Nejdříve jsme si prohlédli jednotlivé vědecké expozice, kde se žáci seznamovali s principy zákonitostí napříč všemi vědeckými obory. 

Pak jsme se přesunuli na Science Show s tématem DETONÁTOR – zjistili jsme, co všechno může být výbušninou a co jejím detonátorem. Viděli jsme pokusy s kapalným dusíkem, střelným prachem i hořlavými plyny. Dozvěděli jsme se, z čeho se skládá dynamit, semtex a jaký je princip atomového výbuchu.

Po přestávce na oběd jsme se přesunuli do laboratoří a ve skupinkách si sami vyzkoušeli pokusy na téma LUMINISCENCE. Získali jsme přehled o jednotlivých druzích luminiscence a fosforescence. Zkoumali jsme fotoluminiscenční roztoky pomocí UV baterek a laserů. Propojili jsme znalosti fyziky (elektromagnetické a světelné děje) se znalostmi z chemie (částicové složení látek a chemické reakce).