Informace k zahájení školního roku

19. Srp, 2020 | Mateřská škola, Základní škola

Školní rok 2020 – 2021

začíná na ZŠ v úterý 1. září 2020 v 8:05 hodin v obou budovách (Smetanova i Barborka).

Délka vyučování na obou školních budovách – Barborka, Smetanova – je pro všechny žáky asi 1 vyučovací hodinu, (v návaznosti na odjezdy autobusů).

Žáci si vezmou roušku, přezůvky a tašku na pomůcky.

Provoz školní družiny od úterý 1. září 2020 (ranní družina v tento den nebude)
Provoz mateřské školy bude zahájen v úterý 1. září 2020 od 6:45 hod.
Provoz školní jídelny pro ZŠ, MŠ a ŠD rovněž od 1. září 2020

Zahájení šk. r. 2020/21

 

S příchodem nového školního roku bychom vás rádi upozornili na nové skutečnosti týkající se především přihlášek ke školnímu stravování a do školní družiny.

Vyplněné přihlášky ke stravování musí být odevzdány vedoucí školní jídelny nejpozději do 1. září 2020 spolu s první zálohou. Bližší informace obdržíte v e-mailu.

Provoz školní družiny bude zahájen již 1. září 2020. Je nutné vyplnit a odevzdat zápisní lístek. Bližší informace opět v e-mailu.

Veškeré informace najdete v naší brožuře – Informace pro rodiče 2020/2021. Podle zákona jsou rodiče povinni se seznámit na začátku školního roku se školním řádem, případně vnitřním řádem školní družiny.