Návštěva Klokánku

29. Čvn, 2023 | Základní škola

V úterý 27. června se žáci osmého ročníku zúčastnili exkurze do zařízení Klokánek. Toto zařízení nabízí dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny nebo dokud pro ně není nalezena náhradní rodinná péče. Dětem se v budově Klokánku věnovala paní ředitelka Marcela Bublová, která žákům přiblížila fungování Klokánku a provedla je budovou.

Martin Bublák