Návštěva žáků z okolních škol

10. Lis, 2023 | Základní škola

Naši školu navštívili žáci okolních škol. Žáci z Moravských a Nových Bránic, z Bratčic a Pravlova. Byl pro ně nachystaný zajímavý program v odborných učebnách.

 V učebně přírodopisu si vyzkoušeli práci s mikroskopem a mohli obhlídnout živočichy, které v učebně chováme.

V učebně fyziky a chemie shlédli žáci pokusy demonstrační, ale také měli možnost si spoustu pokusů vyzkoušet sami. Měřili teplotu vody pomocí teplotních čidel PASCO. Část hodiny strávili také v přilehlé laboratoři, ve které si vyzkoušeli, jak jednoduché je vytvořit oxid uhličitý a jaké má vlastnosti.

Po krátké přestávce zamířili do učebny zeměpisu. Zde mohli vyzkoušet práci s počítači.

Následovala učebny cizích jazyků, kde se již na ně těšila paní učitelka. Moli zjistit, jaká je práce se sluchátky, kdy museli plnit zajímavé úkoly v anglickém jazyce.

Žáci, jejich učitelé i my jsme si dopoledne velmi užili.

Mgr. Jitka Odehnalová