Okrskové kolo v přehazované

28. Říj, 2023 | Základní škola

Ve středu 25. října se družstvo páťáků zúčastnilo okrskového kola přehazované pro 1. stupně ZŠ.

Přestože neodjíždělo družstvo s velkými ambicemi, dokázalo při hře každý s každým získat druhé

místo. Zmrzlinka byla sladkou tečkou na závěr dnešního úspěšného dne.

 Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.