Podzimníček ve 2.A

22. Říj, 2020 | Základní škola

S přicházejícím podzimem se nabízí spousta přírodních materiálů, ze kterých můžeme ve škole tvořit pěkné podzimní dekorace a výrobky. Ve 2.A jsme vyzdobili školní zahradu SKŘÍTKY PODZIMNÍČKY z dýní, které jsme připravili v hodinách Pv. Děti při svých vycházkách s rodiči nasbíraly zajímavé přírodniny, kterými si ve škole dýně nazdobily. Výrobky jsme následně přemístili na školní zahradu, jak lze pozorovat na fotografiích. Ze zbývajících přírodnin jsme v následující hodině Vv vytvořili pěkné ježky a umístili je na velké výkresy, které si už každý sám dotvořil podle své fantazie.

J. Navrátilová st., tř. uč.