Preventivní program 8. a 9. roč.

7. Kvě, 2024 | Základní škola

V rámci programu „Den pro školu“ naši školu 6. 5. 2024 navštívila lektorka lékařské fakulty Masarykovy univerzity Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D., která je molekulární biolog, genetik a pracuje ve výzkumné laboratoři na lékařské fakultě. S našimi žáky osmého a devátého ročníku vedla diskuzi na téma genetiky a rozmnožování. Na přednášce jsme se bavili o principech dědičnosti, genetickém výzkumu, pohlavním rozmnožování, o poruchách reprodukce a umělém oplodnění. Program „Den pro školu“ je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je k dispozici žákům zdarma.