Preventivní program

20. Pro, 2023 | Základní škola

V úterý 19. prosince se v 8. a 9. třídách uskutečnil preventivní program na téma psychohygiena, který byl zaměřen na strategie a návyky, které pomáhají žákům a žákyním s jejich duševním zdravím. Dále se program zabýval tématy jako je spánková hygiena a vliv sociálních sítí na duševní pohodu. Tento preventivní program byl zajištěn společností Podané ruce. Pevně věříme, že žáci a žákyně si z úterního sezení odnesli užitečné poznatky.