Školní družina

O školní družině

provoz školní družiny ranní 6:30 až 7:40 hod., odpolední 11:40 až 16:45 hod
počet oddělení 3
kapacita 90
aktivity školní družiny rukodělné, výtvarné, sportovní
vychovatelky Jana Schmidová, Veronika Zbořilová a Aneta Valentová
telefon, e-mail 722 963 966, [email protected]

Vnitřní řád školní družiny

Omluvný list pro případ odchodu v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku

Zápisní lístek (přihlášku) do školní družiny obdrží žáci první den ve škole u vedoucí šk. družiny p. uč. Schmidové

Informace o školní družině 2020/21

Školní vzdělávací program školní družiny (příloha ŠVP základní školy)