Školní družina

O školní družině

provoz školní družiny ranní 6:30 až 7:45 hod., odpolední 11:45 až 16:45 hod
počet oddělení 4
kapacita 120
aktivity školní družiny rukodělné, výtvarné, sportovní
vychovatelky Aneta Valentová, Hana Horská, Oldřiška Novotná, Jana Schmidová a Eva Šťastná
telefon, e-mail 722 963 966, [email protected]

Vnitřní řád ŠD

Omluvenka pro případ odchodu v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku

Zápisní lístek (přihláška) do školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny (příloha ŠVP základní školy)