Výukový program pro 4. roč.

23. Kvě, 2024 | Základní škola

Ve středu 22. 5. 2024 se žáci 4. tříd zúčastnili terénního programu v Kohoutovické oboře. Tento program pro naše žáky připravila Lipka v Brně (školské zařízení pro environmentální vzdělávání).

Žáci se zábavnou formou dozvěděli o fungování lesa, připomněli si jednotlivá lesní patra, pracovali ve skupinkách a badatelskou formou za použití dalekohledu, lupy, kapesního mikroskopu a pomůcek na odlov zkoumali jednotlivé přírodniny a bezobratlé živočichy, které v lese našli.

Díky příznivému počasí a pobytu v přírodě na čerstvém vzduchu si žáci program náramně užili.