Výukový program pro 5. roč.

28. Kvě, 2024 | Základní škola

V pátek 24. května 2024 se žáci 5. tříd vypravili do Brna, směr Kohoutovická obora, kde byl pro ně připraven terénní program o tom, jak funguje lesní ekosystém. Počasí nám už od rána nepřálo. Vybaveni pláštěnkami i deštníky jsme se vydali na průzkumnou cestu oborou.

Žáci pracovali ve skupinách po 3 – 4 žácích. Každý tým dostal „výzkumnickou tašku“, ve které měli potřebné pomůcky: dalekohled, mikroskop, lupu, pomůcky na odlov bezobratlých živočichů. Součásti vybavení byly i úkoly, které žáci během své cesty oborou plnili. Mohli si vyzkoušet práci s různými klíči na určování vodních živočichů, rostlin, brouků apod. Za splněné úkoly dostávali žetony s písmeny, ze kterých pak na závěr měli složit tajenku.

Na závěr cesty jsme viděli celé stádo divokých prasat a pasoucí se daňky. I to sluníčko na nás nakonec vykouklo z mraků a udělalo příjemnou tečku na naším výjezdem.