Vzpoura úrazům

14. Čvn, 2020 | Základní škola

V těchto dnech probíhá na naší škole preventivní program s názvem „Vzpoura úrazům“. Jedná se o projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu navštíví vždy dva ambasadoři projektu, kteří pohovoří o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání jsou také diskuse na téma úrazů. Právě tito hendikepovaní lidé z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu, a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním hendikepem.

Programu se účastní všichni žáci druhého stupně a pátého ročníku.