Činnost školní družiny

13. Úno, 2020 | Školní družina, Základní škola

V letošním školním roce navštěvuje školní družinu 120 dětí naší školy. Ty jsou rozděleny do čtyř oddělení. Společně s paními vychovatelkami a letos i s panem vychovatelem se snažíme vymýšlet spoustu aktivit a her pro svá oddělení. Hned v září proběhla na školní zahradě dýňová dílna, kde si děti společně s rodiči vyrobily mnoho úžasných dýní. Paní vychovatelka Ola nachytala fotokoutek, ve kterém vzniklo spoustu krásných fotek z tohoto příjemného odpoledne, které můžete vidět na webu školy.

Velký úkol nás čekal v listopadu. Vyráběli jsme výrobky s vánoční tématikou, ty se prodávaly na vánočním jarmarku, který proběhl v rámci Dne otevřených dveří naší školy. Paní vychovatelky připravily také pro všechny návštěvníky krásnou vánoční tvořivou dílnu. Z peněz, které jsme na jarmarku utržili, jsme pořídili dětem nové hry, magický létající kruh a další vybavení družiny.

Začátkem února si děti vyráběly karnevalové masky na velký družinový karneval. Úsměvy dětí v plné tělocvičně byly důkazem, že se tato akce opět vydařila.

Během celého školního roku krášlíme naši školu svými výtvarnými výtvory. Čteme s dětmi knížky, chodíme na školní zahradu a teď v zimě do tělocvičny. Využíváme i školní kuchyňku.

Ve druhém pololetí nás čeká například velikonoční jarmark nebo čarodějnické odpoledne.

Za celou naši velkou družinovou partu Vám všem přeji krásné nadcházející jarní dny.

Aneta Valentová, DiS.