Den otevřených dveří

5. Lis, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Základní škola

Vážení občané,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na

Den otevřených dveří

v sobotu 26. listopadu od 09:00 do 14:00 hod.

do zmodernizované Základní školy a mateřské školy v Dolních Kounicích. Akce je určena široké veřejnosti. Rádi bychom Vám představili naši školu a seznámili Vás s možnostmi, které škola nabízí

Doprovodný program:

  • komentovaná prohlídka školy
  • ukázky výuky ve zmodernizovaných odborných učebnách
  • fotodokumentace pravidelně konaných akcí doplňujících výuku, jako např. adaptační pobyty, škola v přírodě, Den dětí, Den Země, školní akademie, lyžařský výcvik, plavání…
  • výstava žákovských prací
  • seznámení s projekty, do kterých je škola zapojena

 Součástí Dne otevřených dveří bude vánoční dílna spolu s vánočním jarmarkem.

 Těší se na Vás zaměstnanci a žáci školy