Den Země

9. Kvě, 2023 | Školní družina, Základní škola

Dne 5. 5. 2023 se na naší škole konal projektový den ke Dni Země. Pro 1. až 4. ročník bylo připraveno devět stanovišť na cestě od kláštera k velkému hřišti. Úkoly na stanovištích byly zaměřeny na ekologii – poznávání rostlin a živočichů, zařazování do ekosystému, problematika nedostatku vody apod.

Na podobné téma byly zaměřeny úkoly na stanovištích pro 5. až 8. ročník. Pro ně byla cesta připravena na školní zahradě a hřišti.

Každé stanoviště měl na starost některý z žáků devátého ročníku. Zadávali a hodnotili jednotlivé výkony svých mladších spolužáků. Tohoto úkolu se zhostili velmi zodpovědně, za což bychom je chtěli velice pochválit.

Den se vydařil, žáci odcházeli nadšeni a počasí nám přálo. Více ve fotogalerii