Dopravní výchova 4. roč.

25. Dub, 2020 | Školní družina, Základní škola

V pondělí 17. dubna a ve čtvrtek 20. dubna se žáci 4. ročníků, v tomto školním roce již podruhé, vypravili na dopravní hřiště do Oslavan. Čekalo je nejen opakování pravidel silničního provozu, dopravní značky, křižovatky a jízda zručnosti, ale na závěr tentokrát skládali i zkoušku. Po jejím splnění obdrželi průkaz cyklisty. Zkouška se skládala ze dvou částí: teoretické – písemný test a praktické – jízda po dopravním hřišti ve „cvičném silničním provozu“ pokud možno bez dopravních přestupků. I když se nějaké přestupky objevily, přesto věříme, že byly pro žáky poučením a varováním a že se jich ve skutečném provozu již nedopustí. Přejeme všem novým držitelům průkazů cyklisty, aby jejich jízda na kole byla vždy bezpečná. Protože na silnici už to není hra, tam už jde nejenom o zdraví, ale v mnohých případech i o život!