Ekocentrum Trkmanka – 3. roč.

14. Kvě, 2024 | Školní družina, Základní škola

V pondělí 13. května žáci třetích ročníků zavítali do Velkých Pavlovic, kde byl pro ně připraven v Ekocentru Trkmanka přírodovědný výukový program Ekosystém les. Žáci se rozdělili do několika skupin a plnili rozmanité úkoly. Povídali si o lesních patrech, podle čeho a jak je rozlišujeme. Díky přírodninám si přiblížili les. Z blízka si prohlédli, co v lese můžeme najít a jaké to má využití pro rostliny i zvířátka. Úkoly byly doplněny výkladem lektorek Katky a Marušky.
V tomto programu si děti uvědomily, jak v lese vše spolu souvisí. Víme už, jak je příroda s námi propojena a bez ní bychom nemohli existovat.
Na závěr jsme se podívali do malého ZOO koutku přímo v Ekocentru, kde si děti prohlédly různá zvířata. Výuka se všem líbila a jistě se zase do Velkých Pavlovic podíváme.
za kolektivy 3. tříd Mgr. Helena Kohoutková