Informace k návratu dětí a žáků od 12. dubna

20. Dub, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Základní škola

Vážení rodiče,

od 12. dubna nastupují k prezenční výuce děti mateřských škol, a to pouze povinné předškolní vzdělávání (předškoláci), dále žáci 1. stupně základních škol v rotačním schématu. Na naší škole budou třídy rozděleny takto:

  1. týden (od 12. 4. 2021) – 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A
  2. týden (od 19. 4. 2021) – 1.A, 1.B, 3.B, 4.B, 5.B

Takto se budou jednotlivé třídy po týdnu pravidelně střídat.

Výuka žáků 2. stupně nadále pokračuje distanční formou.

Rozdělení tříd je ovlivněno personálními možnostmi školy, omezená z tohoto důvodu bude i nabídka školní družiny. Ranní družina otevřena nebude, odpolední družina bude zajištěna pouze pro žáky 1. až 3. ročníku v homogenních skupinách až do 16:45 hod.

Vstup do budov školy bude umožněn následovně:

Budova Ve Sboru (Barborka) od 7:30 hod.

Budova Smetanova od 7:45 hod.

Žáci i všichni zaměstnanci budou před vstupem do školy 2x týdně testováni formou samoodběru, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. U žáků 1. až 3. ročníku je u testování umožněna přítomnost rodičů. Ti mohou vstoupit do budovy pouze s respirátorem v 8:00 hod., vlastní testování začne ve třídách v 8:05. Žáci, kteří nebudou testováni, se nemohou prezenční výuky zúčastnit, nepřítomnost jim bude omluvena.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzením od lékaře. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Žákům je nutno přihlásit obědy, na výuku je potřeba jim zajistit minimálně chirurgickou roušku (+ jednu náhradní), nanoroušku nebo respirátor. Pokud bude žák jevit známky respiračního onemocnění, nebude taktéž do školy vpuštěn.

Na tomto odkazu můžete shlédnout instruktážní videa z testování, v tuto chvíli ještě nevíme, které testy obdrží naše škola:

Instruktážní videa k nám přidělenému testu naleznete zde:

SINGCLEAN test

Pokud obdržíme jakékoliv nové informace, sdělíme vám je opět mailem i prostřednictvím webových stránek.

Instrukce pro rodiče dětí předškoláků navštěvující MŠ

Rodiče dětí předškolního věku budou o způsobu testování informováni telefonicky v průběhu čtvrtka 8. dubna.

Rodiče mohou být testování přítomni, nutný respirátor. Děti nemusí mít po dobu pobytu ve školce žádnou ochranu dýchacích cest.