Informace k návratu žáků 2. stupně

5. Kvě, 2020 | Základní škola

Od pondělí 10. května se všichni žáci 2. stupně vrací k rotační prezenční výuce. Žáci se budou po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce.

Vzhledem k tomu, že se musí dodržovat homogenita skupin, musely být v rozvrzích udělány dílčí úpravy tak, aby vždy zůstala pohromadě celá třída. V týdnu, kdy následuje střídavá on-line výuka pro 6. až 9. ročník, zůstává v platnosti původní rozvrh, aby byly zachovány všechny již dříve plánované videokonference.

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. se budou ve škole učit 6. a 8. ročníky.

Žáci 7. a 9. ročníku zůstávají doma a učí se prostřednictvím videokonferencí. Následující týden dojde k výměně.

Organizace testování bude probíhat následovně:

1. stupeň se bude testovat jen v pondělí, neboť se již rotační výuky účastnil,

2. stupeň se bude testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek dle nařízení MŠMT, v případě, že se žák v těchto dnech nezúčastní testování, bude se ihned po příchodu další den hlásit třídnímu učiteli, aniž by vstoupil do třídy. Bude otestován dodatečně.

Testuje se vždy na začátku první vyučovací hodiny. Žáci si přinesou papírovou krabičku od čaje viz  https://www.zsdolnikounice.cz/dulezite-sdeleni-k-testovani/

Škola bude vždy otevřena od 7:45, žáci budou čekat ve svých třídách na testování, které začne v 8:05.

Během pobytu ve škole musí mít žáci zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou, popřípadě respirátorem.

Připomínáme nutnost nahlášení obědů nejpozději do pátku 14:00 hod.

 Děkujeme za pochopení a spolupráci.