Informace k úpravě výuky v následujících týdnech

9. Říj, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna, Základní škola

Vážení rodiče,

na základě krizových opatření vlády se doporučuje střídavá výuka žáků II. stupně na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních s účinností od 12. října 2020.

Žáci I. stupně základní školy a mateřské školy tímto nezůstávají doma, toto opatření se jich netýká. Rovněž školní družina je plně v provozu. Jediným opatřením vyplývajícím z krizových pravidel je zrušení plavecké výuky ve II. a III. ročníku.

Žákům připravíme náměty a opakování k distanční výuce, které budou k dispozici v programu Bakaláři. Rovněž jim budou automaticky odhlášeny obědy v době distanční výuky.

Podrobnosti k rozpisu výuky