Informace o úpravě cen obědů

26. Led, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna, Základní škola

Vážení rodiče, z důvodu navýšení cen potravin a energií se od 1. února 2022 zvyšují ceny obědů ve školní jídelně, a to takto:

žáci ZŠ 7 ÷ 10 let 27,- Kč
žáci ZŠ 11 ÷ 14 let 29,- Kč
žáci ZŠ 15 a více let 30,- Kč
zaměstnanci ZŠ 39,- Kč
cizí strávníci (jídlonosiče) 83,- Kč
cizí strávníci (v jídelně) 85,- Kč
děti MŠ 3 ÷ 6 let
celodenní 40,- Kč
celodenní od 7 let 46,- Kč

Děkujeme za pochopení