Jarní tvoření

6. Dub, 2020 | Školní družina, Základní škola

Milé děti,

zveme vás na jarní on-line tvoření.

Je určené především pro žáky navštěvující ŠD, to je pro 1. – 3. ročník. Bude se konat ve čtvrtek 8. 4. 2021 ve 14:00 hod.

Společně si vytvoříme jarní květiny.

Předem si nachystejte tyto pomůcky: tužku, nůžky, barevné papíry (zelený 2x, růžový, bílý, červený), černý fix, lepidlo.

V případě zájmu o jarní dílnu pošlete e-mail přímo paní vychovatelce Valentové na [email protected].

Po přihlášení vám budou zaslány podrobnější informace, na jejichž základě dojde k setkání ve čtvrtek na MS Teams.

Na všechny děti se těší Aneta Valentová, DiS.