Mateřská škola

O mateřské škole

Provoz mateřské školy byl zahájen 1. září 2011 v budově na Smetanově ulici. Od září 2012 byla zřízena další nová třída, celková kapacita školky je nyní 44 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd.

Nový školní rok 2023/24 začal ve dvou třídách, vyučujícími jsou paní učitelky Mgr. Svobodová Soňa (vedoucí učitelka), Dvořáková Lenka, Peloušková Klára a Světlíková Dita. Školka je v provozu denně od 6:45 do 16:45 hod.

Školné pro školní rok 2024/25 bude 600,- Kč.

Třídy školky

třída

počet dětí (stav v září 2022)

hoši

dívky

 SLUNÍČKA

 HVĚZDIČKY

 

 • Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30 hodin.
 • Odchod dětí z prostor MŠ nejpozději do 16:45 hodin.

 

 • Věkové složení  tříd je heterogenní.
 • Stravování je zajištěno přímo v budově ve školní jídelně základní školy.
 • Třídy jsou moderně vybaveny s dostatečným množstvím her, edukačních materiálů a velkým přínosem je možnost výuky prostřednictvím interaktivní tabule.
 • K pobytu venku slouží oplocené eko hřiště s herními prvky.
 • Úzce spolupracujeme s odborníky – logoped, psycholog.
 • Školka zabezpečuje komplexní předškolní vzdělávání  dle školního vzdělávacího plánu, který je v souladu s RVP (Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání).
 • Naší prioritou je plně zajistit odbornou kvalifikovanou péči o děti prostřednictvím širokého spektra aktivit a vytvořit tak dětem příjemné, rodinné prostředí, do kterého se vždy budou těšit.
 • V průběhu školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce – karneval, adventní vystoupení, pasování předškoláků, oslavy narozenin dětí, návštěvy divadel, výlety, projektové dny, apod.
 • Dále dětem nabízíme i řadu dalších aktivit, např. zájmové kroužky, dílničky s rodiči, kurz plavání apod.

Režim dne:

Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům. Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby dětí. 

06:45 – 08:45 Příchod dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální práce dětí

08:45 – 09:00 Pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kroužek

09:00 – 09:15 Hygiena, svačina

09:15 – 09:45 Didaktické, výchovné  celky ve formě řízených i spontánních činností

09:45 – 11:45 Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 – 12:15 Oběd, hygiena

12:15 – 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek

12:30 – 14:15 Odpočinek

14:15 – 14:45 Hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost

14:45 – 16:45 Volné hry, odchod dětí domů