Návrat žáků do školy k prezenční výuce

23. Lis, 2020 | Školní družina, Školní jídelna, Základní škola

Vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu se všichni žáci 1. stupně a 9. ročníku vrací k prezenční výuce. Žáci 6. – 8. ročníku se budou po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce.

Začnou 6. a 8. ročníky, třídy 7.A, B a C budou v týdnu od 30. 11. pokračovat distanční výukou formou videokonferencí a vypracovávání zadaných úkolů.

Od 7. 12. přejdou na distanční výuku 6.A, 6.B, 8.A, 8.B. Třídy 7. ročníku přijdou k prezenční výuce.

Výuka bude probíhat podle standartního rozvrhu – systém Bakaláři. Pouze hodiny Tv a Hv, které jsou dle nařízení MŠMT zakázány, budou naplněny jinou činností.

Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, ji mohou využívat až do 16:45 hod.

Připomínáme, abyste dětem dali kvůli možnostem střídání 2 – 3 roušky na den, neboť v nich musí být celý den během výuky i o přestávkách.

Žákům bude rovněž umožněno školní stravování ve školní jídelně, tímto vás žádáme, abyste si obědy na strava.cz objednali.

Děkujeme za pochopení a spolupráci,

vedení školy