Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

29. Lis, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Základní škola

V sobotu 26. listopadu 2022 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Veřejnost měla možnost seznámit se s prostředím školy, také s tím, v jakých etapách se uskutečňovaly jednotlivé projekty na přestavbu a rekonstrukci učeben a prostor školy v uplynulých letech. Na chodbě na panelech měli návštěvníci možnost prohlédnout si i plány do budoucna, také fotografie ze školních akcí, z historie školy. V jednotlivých odborných učebnách na ně čekaly ukázky hodin, žáci měli připravené různé pokusy. Shlédnout se dala spousta výtvarných i rukodělných výrobků žáků. Celá prohlídka byla obohacena výkladem průvodců z řad žáků. V prostorách školy probíhal také vánoční jarmark a pro děti zde byla připravena vánoční dílna.

Odpoledne pak školu na pozvání navštívili i bývalí zaměstnanci, pro které bylo připraveno posezení ve školní jídelně. Radost ze setkání byla opravdu veliká, neboť v uplynulých letech nebylo možno uskutečnit ani plánované akce k 110. výročí založení naší školy. Všichni se velice dobře bavili a z hojné účasti návštěvníků usuzujeme, že se akce vydařila.