Ohlédnutí za velikonočním jarmarkem

12. Dub, 2020 | Školní družina, Základní škola

Ve čtvrtek 7. dubna proběhl na naší škole velikonoční jarmark s dílničkami ve školní družině. Na jarmarku se prodávaly výrobky dětí naší školy a podařilo se nám vybrat krásných 16 042,- korun.

Tato částka bude věnována na podporu lůžkové části hospice v Rajhradě.

Děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem na jarmarku podíleli.

vychovatelky ŠD