Opatření MŠMT pro dny 21. a 22. prosince

16. Pro, 2020 | Školní družina, Školní jídelna, Základní škola

Vážení rodiče,

dle nařízení MŠMT se dny 21. a 22. prosince 2020 pro žáky základních škol stanovují jako volné dny. To znamená, že v tyto dny není povinné vzdělávání ani distančním způsobem. Žákům se dále ve volných dnech neposkytuje školní stravování ani se nezajišťuje školní družina. Obědy jim byly v těchto dnech automaticky odhlášeny. Na volné dny navazují 23. prosince vánoční prázdniny.

Všichni žáci 1. stupně a 9. ročník se k prezenční výuce vrací 4. ledna 2021, pouze pro 6. až 8. ročník nadále platí rotační výuka. Do školy proto v týdnu od 4. 1. do 8. 1. přijdou žáci 7. ročníku, žáci 6. a 8. ročníku zůstávají doma na distanční výuce.

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví.

vedení školy