Pálení čarodějnic ve školní družině

3. Kvě, 2020 | Školní družina, Základní škola

Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo na hřišti, kterému se v Kounicích říká Hliňák, čarodějnické odpoledne pro děti ze školní družiny a jejich rodiče. Paní vychovatelky proměněné v čarodějky přichystaly zábavná stanoviště, kde děti plnily nejrůznější úkoly, např. let na koštěti, chytání pavouků nebo lovení havěti v pytli. Za splnění úkolů si malí čarodějové a čarodějky odnesli čarodějnické vysvědčení a sladkou odměnu. Také jsme společně zapálili oheň, ve kterém jsme nejdříve upálili vyrobenou čarodějnici, a pak si opekli špekáčky.

Počasí nám přálo a tak se celé odpoledne neslo v příjemné jarní atmosféře.

vychovatelky ŠD