Pálení čarodějnic

5. Kvě, 2023 | Školní družina, Základní škola

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 se uskutečnila společná akce dětí ze školní družiny a jejich rodičů „Pálení čarodějnic“. Nejdříve jsme si vykouzlili krásné jarní počasí. Paní vychovatelky, které se proměnily v čarodějky, nachystaly pro děti stanoviště, kde si mohly vyzkoušet své čarodějnické schopnosti a dovednosti. Všichni byli za svou snahu náležitě odměněni. Společně jsme zapálili oheň s čarodějnicí a opekli špekáčky. Odpoledne se neslo v příjemné náladě, bylo slyšet dětské dovádění a smích.

Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se na další společné akce.

Vychovatelky ŠD