Poslední informace před zahájením školního roku

31. Srp, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Základní škola

Školní rok 2020 – 2021

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v úterý 1. září 2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. K dnešnímu dni se nenacházíme v oblasti s povinností používat roušky ve vnitřních prostorách školy, přesto Vás žádáme, aby žáci měli k dispozici 2 ks roušek v igelitovém sáčku pro případ potřeby.

Hned první den budou žáci seznámeni s hygienickými pravidly, kdy bude kladen důraz na mytí rukou, větrání a současně snahu o zamezení míchání skupin žáků.

Žáci budou pomocí asistentek pedagoga navigováni již v šatně do jednotlivých tříd. Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám není vstup do školy a pobyt uvnitř budov školy povolen. Výjimkou je možnost přítomnosti jednoho zákonného zástupce ve třídě prvního ročníku v první školní den 1. září.

Další informace k provozu školy naleznete v tomto materiálu: Provoz školy od 1_9_2020