Projektový den ke Dni Země

29. Dub, 2020 | Školní družina, Základní škola

Nepřízeň počasí nás neodradila od toho, abychom na naší škole uskutečnili v pondělí 25. dubna 2022 projektový den ke Dni Země. Pro druhý až čtvrtý ročník byla připravena stanoviště. Úkoly na stanovištích byly zaměřeny na ekologii, třídění odpadu, poznávání rostlin a živočichů, zařazování do ekosystému, apod.

 

 

Na stejná témata byly zaměřeny i úkoly na stanovištích pro 5. až 8. ročník.

Každé stanoviště měla na starost dvojice žáků devátého ročníku. Zadávali a hodnotili jednotlivé výkony svých mladších spolužáků. Tohoto úkolu se zhostili velmi zodpovědně, za což bychom je chtěli velice pochválit.

Žáci 1. ročníku jeli na výukový program na Lipku, kde putovali za zvířátky do obory.