Provoz školy od 4. ledna 2021

28. Pro, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Základní škola

Dle nařízení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 se k prezenční výuce 4. ledna 2021 vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat podle standartního rozvrhu – systém Bakaláři. Pouze hodiny Tv a Hv, které jsou dle nařízení MŠMT zakázány, budou rozloženy do celého týdne a v nich dle počasí budou žáci chodit na procházky.

Abychom zabezpečili co nejvyšší hygienická opatření, bude výuka žáků 1. ročníku probíhat v budově na Barborce, žáci 2. ročníku i se svými třídními učitelkami budou docházet přímo na budovu Smetanova. Obě budovy budou pro žáky otevřené od 7:00 hod. a pod dohledem pedagogického pracovníka vyčkají na začátek vyučování.

Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, ji mohou využívat až do 16:45 hod. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé třídy nesmějí míchat, budou utvořena 4 oddělení ŠD podle tříd. Žákům bude rovněž umožněno školní stravování ve školní jídelně. Nezapomeňte jim přihlásit obědy přes strava.cz.

Výuka žáků 3. až 9. ročníku bude probíhat distanční formou, to znamená, že se vracíme k režimu již dříve naplánovaných videokonferencí a zadávání úkolů v jednotlivých předmětech pomocí systému Bakaláři nebo MS Teams. Je potřeba dohlédnout, aby žáci sledovali naplánované hodiny videokonferencí a zapojovali se do distanční výuky podle jejích pravidel, neboť je povinná. Zde připomínáme rozvrhy on-line videokonferencí pro 3. až 5. ročník a pro 6. až 9. ročník.

Plně v provozu bude od 4. ledna rovněž mateřská škola.