Recyklohraní

4. Kvě, 2023 | Nezařazené, Školní družina, Základní škola

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky žákům se naše Základní škola a Mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,09 t. Každý žák tak odevzdal průměrně 0,038 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos žáků vyčísluje osvědčení na podílu žívotního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným žákům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 1,05 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 51,59 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.

Došlo také k úspoře 531,09 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 532 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 50,89 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 3 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1,77 kg mědi, což stačí pro ražbu 315 1€ mincí, nebo 2,17 kg hliníku, který by stačil na výrobu 145 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

za Recyklohraní Mgr. Eva Dvořáková