Rekonstrukce učeben

4. Čvn, 2020 | Školní družina, Základní škola

Neustále se snažíme naši školu vylepšovat. V roce 2018 se podařila rekonstrukce a modernizace odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, informatiky a učebny jazyků, včetně rekonstrukce většiny kabinetů. V roce 2018 rovněž proběhla rekonstrukce a modernizace školní kuchyně a školní jídelny a výstavba environmentální zahrady na Barborce. V loňském roce se podařilo zrekonstruovat kotelnu na budově Smetanova.

Už skoro dva roky ve spolupráci s naším zřizovatelem, Městem Dolní Kounice, plánujeme rekonstrukci kmenových učeben. Část školní budovy je z roku 1910, a proto je nezbytné, zejména v místnostech v této části školy, provést opravy omítek, podlah, stropů, rozvodů elektřiny, vody a odpadů. Dále se bude v celé budově měnit topný systém. Na rozdíl od rekonstrukce odborných učeben není možné na opravy kmenových učeben čerpat evropské dotace a celou zakázku musí hradit Město Dolní Kounice.

Již bylo řečeno, že přípravy akce trvají přibližně dva roky. Bylo potřeba zrekonstruovat kotelnu, na což navazuje rekonstrukce topného systému. Byla zpracována projektová dokumentace a muselo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele akce. Stavební práce jsou rozplánovány do dvou let, a to vždy zejména na období hlavních prázdnin. Bohužel dvouměsíční prázdniny nestačí, takže vybrané učebny budou letos stavební firmě předány už 7. června.

Celá akce je naplánovaná tak, aby co nejméně zasáhla do chodu školy, aby co nejméně narušovala výuku a aby byla zajištěna bezpečnost dětí i zaměstnanců školy. Bohužel jistá omezení – častější stěhování žáků mezi zbylými třídami, občasný hluk, nemožnost používat jedno schodiště a nemožnost používat některé toalety – se vyskytnou.

Je nám jasné, že akce bude zahájena ve velmi nevhodnou dobu, protože do školy se právě vrátili všichni žáci k prezenční výuce. Bohužel nebylo možné to udělat jinak, zejména kvůli všem úkonům, které samotným stavebním pracím předcházely, ale i vzhledem k tomu, že hlavní objem prací bude probíhat během prázdnin.

Za vzniklé komplikace se vám i vašim dětem omlouváme, ale věříme, že zářijový návrat do nových učeben vše vynahradí.

Na závěr je potřeba poděkovat zřizovateli školy Městu Dolní Kounice za vstřícnost a snahu školu neustále vylepšovat a modernizovat.

Mgr. Radim Dubčák, ředitel školy